Nemažai gamybinių įmonių medžiagų ir pagamintos produkcijos  apskaita gamyboje vykdoma neautomatizuotai- registruojama ant popieriaus, o po apskaitą vykdo buhalterija pagal pateiktus iš sandėlių ir gamybos duomenis ant popieriaus. Todėl tokiai apskaitai dvigubai gaištamas laikas-tiek sandėlininkų, tiek gamybininkų, tiek apskaitininkų, duomenys gaunami pavėluotai  atsiranda duomenų įvedimo klaidos.

 AIVA gamybos valdymo programoje medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaita yra valdymo procesų dalis:

1)      Automatizuojant tiekimo valdymo procesą kartu automatizuojama ir medžiagų pajamavimo į sandėlį funkcija ( žr. Tiekimo valdymas )

2)      Automatizuojant gamybos valdymo procesus kartu automatizuojama medžiagų, pusgaminių ir pagamintos produkcijos apskaita gamyboje ( žr.  Gamybos apskaita )

Automatizavus šiuos procesus ne tik geriau valdomi tiekimo ir gamybos procesai, bet ir nebelieka rankinio duomenų įvedimo medžiagų ir pagamintos produkcijos pajamavimui  bei medžiagų nurašymui.

Likusios sandėlių apskaitos funkcijos  atliekamos programos Sandėlio modulyje, kur automatizuotos pagamintos produkcijos ir kitų prekių surinkimo ir išdavimo funkcijos, prekių grąžinimo tiekėjams ir iš pirkėjų apskaitos, kitų prekių  bei pagalbinių priemonių pajamavimo, logistikos, inventorizacijos, pakuočių, Intrastat , I-Vaz ir I-Maz , sandėlio judėjimo bei likučių ataskaitos.

AIVA Medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaitos sistemos funkcinė struktūrinė schema parodyta aukščiau paveikslėlyje.

 

 

AIVA gamybos apskaitos sprendimo privalumai ir nauda

 1)      Užsakymų tiekėjams duomenys panaudojami medžiagų pajamavimui, todėl sumažėja darbo sandėlininkui ir apskaitininkams, bei išvengiama prekių įvedimo į sistemą klaidų. Informacija apie išpildytus tiekimo užsakymus matoma tiekimo vadybininkams.

 2)  Realizuota brūkšninių kodų technologija padeda išvengti klaidų. Užpajamuotoms medžiagoms ir gaminiams galima atsispausdinti lipdukus su brūkšniniais kodais. Parduodant medžiagas iš sandėlio, galima medžiagas skenuoti tam kad sutikrinti ar paimtos tos, kurios reikalingos gamybai. 

3)     Iš gamybos užsakymų programa suformuoja automatiškai paraiškas medžiagų vidiniam perkėlimui, bei nurašymui, o patvirtinant gaminio operacijų įvykdymą, programa automatiškai užpajamuoja pusgaminius ir gaminius, todėl to nebereikia daryti  sandėlininkui ir apskaitininkams.

4)     Klientų užsakymų duomenis programa panaudoja išdavimo dokumentų formavimui, todėl 90%  mažiau lieka  darbo apskaitininkams bei sandėlininkui, išvengiama duomenų įvedimo klaidų. Gaminius išvežant, skenavimas padeda sutikrinti kraunamus gaminius su užsakymu.

Informacija apie išduotas  pagal klientų užsakymus prekes matoma pardavimo vadybininkams.

5)     Dirbant kartu  su buhalterinės apskaitos moduliu,-pajamuojant ir išduodant prekes buhalterinės sąskaitos prisiskiria automatiškai ir sandėlio apskaitos dokumentai patenka į buhalterinę apskaitą, todėl šioms funkcijoms nereikalingas buhalteris, - visas pajamavimo ir išdavimo operacijas gali atlikti sandėlininkas.

 6) Programos logistikos funkcijos automatizuoja pagamintos produkcijos perkėlimą iš gatavos produkcijos sandėlio į užsakiusias produkcija parduotuves.

7) Programa automatiškais suformuoja reikalingus išvežimo dokumentus-paprastas ir eksportines faktūras, važtaraščius, CMR-us.

8) Programa automatiškais suformuoja Intrastat ataskaitą- failą, kuris tiesiogiai gali būti perduotas į muitinės sistemą.

9) Programa automatiškai suformuoja failus perdavimui į IMAS ir IVAS sistemas.

 

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt