Nemažai įmonių nėra staklių gedimų automatizuotos apskaitos sistemos, todėl sunku sukontroliuoti ar staklių gedimai šalinami efektyviai, mažėja įmonės darbo našumas.

Skaitmenizuouta gedimų registracijos ir apskaitos sistema tampa būtina automatizuojant gamybos planavimą, kad planuojant  būtų glaima įvertinti sugedusias stakles ir kada jas planuojama pataisyti.

AIVA 9001 programa padeda organizuoti ir valdyti gamyklos įrengimų ir staklių periodinio aptarnavimo, gedimų šalinimo bei remonto darbus.

Pagrindinės automatizuojamos funkcijos ir jų informaciniai ryšiai parodyti žemiau pav.

Įrengimams ir staklėms sudaromas metinis aptarnavimo planas, nurodant kokią savaitę kokiam įrengimui reikia atlikti profilaktinius aptarnavimo darbus.

Šio plano darbai parodomi serviso darbų plane.

Sugedus staklėms registruojamas gedimas, kuriam dabų užsakymas taip pat parodomas serviso darbų plane. Šiuo metu realizuota funkcija, kai gedimus registruoja darbininkai per specialią programos formą. Planuojame realizuoti  dar du gedimų registracijos variantus: 1) gedimų registraciją per aplikaciją telefonui ir 2) pagal kontroliuojamus staklių parametrus, kurie bus nuimami terisiogiai nuo staklių.

Iš serviso darbų plano pasirinkus užsakymą paskiriamas vykdytojas, kuris užduotį staklių aptarnavimo darbams galės matyti per specialią aplikaciją savo mobiliame telefone ar planšetėje.

 Per šią aplikaciją serviso darbuotojas gali užregistruoti kada pradėjo ir kada užbaigė aptarnavimo-remonto darbus. Jo užregistruoti data ir laikas matomi serviso darbų plane prie aptarnavimo užsakymo.

Jei įrengimo remontui reikalingos atsarginės dalys, jų pavadinimai įtraukiami į remonto užsakymą ir perduodami tiekimui.

Tiekimo skyrius iš serviso užsakymo atsarginėms dalims performuoja užsakymą tiekėjams ir išsiunčia tiesiogiai el. paštu iš programos.

Gavus užsakytas dalis remontui, programa parodo kokiam užsakymui jos gautos ir iš jo tiesiogiai užpajamuojamos į sandėlį. Tam nebereikia įvesti duomenų apie gautas detales, tik patvirtinti gavimą.

Suremontavus stakles pasirenkamas užsakymas remontui ir programa automatiškai nurašo jam panaudotas detales.

Sistemos įdiegimo variantai

Staklių ir kitų įrengimų remonto ir aptarnavimo sistema panaudojant AIVA programą gali būti realizuojama dvejopai:

1) kaip viena iš AIVA GAMYBA procesų valdymo sistemos funkcijų-tada daugelis jai reikalingų funkcijų (Katalogas, Tiekimas, Sandėlių apskaita ir kt) naudojamos bendrai, papildomai įdiegiant tik kelias specialiai staklių aptarnavimui skirtas funkcijas, todėl sistemos įdiegimas yra santykinai nebrangus;

2) kaip savistovi sistema,-tada staklių aptarnavimo valdymui reikalinga įdiegti daugiau AIVA programos funkcijų ir tada tokios sistemos kaina yra daug didesnė negu pirmo varianto.

 Nauda

 Programos panaudojimas padeda sumažinti staklių prastovas dėl gedimų ir taip padidinti jų našumą. Be to, staklių planuojamos prastovos bus įvertinamos planuojant gamybos procesą (žr. Ganto grafiko aprašymą)

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Gamyklos įrengimų ir staklių aptarnavimo ir remonto valdymo sistema
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt