„AIVA 9001“ e-verslo programa padeda automatizuoti visą vaistažolių gamybos įmonės veiklos ciklą — nuo klientų paieškos iki užsakymų pilno įvykdymo bei įdiegti progresyvius darbo su klientais metodus: gamybos kokybės valdymo sistemą pagal ISO 9001 standartus, elektroninę komerciją, užsakymus internetu, elektroninį marketingą bei kontaktų su klientais valdymą (CRM).

Žemiau schemoje parodytos pagrindinės „AIVA 9001“ funkcijos bei galima darbo su programa funkcinė struktūra.

 

Darbo su AIVA 9001 e-verslo programa eiga gamybinėje įmonėje .

 

1.Darbas komercijos padaliniuose.

 

Kliento paklausimas registruojamas pasirenkant arba įvedant naują klientą.Registruojant  programa suteikia paklausimo numerį, galima išsaugoti kliento pageidavimus.

 

Užregistravus paklausimą, vadybininkas pasirenka iš katalogo prekes, kurios gali būti jau pagamintos ir laikomos sandėliuose arba gali būti gaminamos gavus kliento užsakymą (pav. jei užsakymas didelis ir esančio sandėliuose kiekio nepakanka.

 

Programa formuojant komercinį pasiūlymą rodo sandėlio kiekius, todėl vadybininkas gali nuspręsti per kiek

laiko įmonė įvykdys kliento užsakymą.

Prieš spausdinant ar siunčiant komercinį pasiūlymą  programa galutinai  suformuoja komercinį pasiūlymą, kuriame yra įmonės ir užsakovo rekvizitai, laiško tekstas, užsakymo sąmata.

 

Komercinis pasiūlymas gali būti atspausdintas arba tiesiai iš programos  išsiųstas elektroniniu paštu ar faksu.

Visi komerciniai pasiūlymai, kaip ir sąskaitos išankstiniam apmokėjimui ir kiti dokumetai, kuriuos formuoja programa , įsirašo į duomenų bazę ir vėliau gali būti peržiūrimi, modifikuojami bei verčiami į kitą dokumentą.

  

2.Gamybos padalinio darbas

 

Gamybos padalinys dirba pagal vidinius įmonės užsakymus bei gali vykdyti ir komercijos užsakymus.Vidinius užsakymus formuoja planavimo skyrius sandėlių papildu\ymui.

Gamyba peržiūrėdama užsakymų gamybai sąrašą, pasirenka naują užsakymą ir programos pagalba paskaičiuoja reikalingas jam medžiagas.Jei medžiagos yra sandėlyje, duoda komandą įrašyti užsakymą paskaičiuotoms programos pagalba  medžiagoms sandėliui. Užsakyme sandėliui programa perskaičiuoja suskaičiuotą medžiagų kiekį užsakymui. 

Jei medžiagų sandėlyje nėra ar trūksta, gamybos technologas per programą  duoda komandą įrašyti užsakymą medžiagų tiekimui.

Jei medžiagų pritrūkstą, pav., dėl broko, galima per programa atspausdinti papildomą paskyrą trūkstamam medžiagų kiekiui. Pagaminus užsakymą programa parodo kiek medžiagų faktiškai sunaudota.

Jei medžiagų buvo paimta per daug, galima jas grąžinti į sandėlį.

Esant reikalingoms užsakymo įvykdymui medžiagoms, iš programos spausdinama paskyra gamybai, kur nurodoma kokias ir per kiek operacijas reikia atlitkti, bei kokia brigada ar darbininkas turi vykdyti užsakymą.

 

Kada vykdytojas darbo pabaigoje atlieka kokias tai operacijas tam tikram gaminių kiekiui , ši informacija pasirinkus užsakymą įvedama į duomenų bazę.

 

3.Sandėlio darbas

 

Sandėlio dabas panaudojant AIVA 9001 programą labai supaprastėja ir reikalauja daug mažiau sąnaudų negu dirbant kitomis priemonėmis.

 

Pagal programos paruoštą gamyboje  paskyrą medžiagoms, sandėlininkas išduoda medžiagas gamybos užsakymo vykldymui. Jei gamyba grąžina nesunaudotas medžiagas jas priima ir įveda gražinamus kiekius į programą.

 

Kada visos operacijos visiems užsakymo gaminiams ar jų daliai įvykdyti, gaminiai pajamuojami sandėlyje.Tam pasirenkamas gamybos užsakymas ir įrašoma šio gaminio savikaina ir pagamintas kiekis, spausdinama lipdukas su brūkšniniu kodu. Pagal šį kodą galima atsekti kas iš kokių medžiagų ir kada pagamino gaminių partiją.

 

Kad išduoti prekes pagal komercijos užsakymus, pasirenkamas užsakymas, programa automatiškai surenka iš sandėlio į faktūrą užsakytas prekes. Sandėlininkui telieka tik atsapausdinti  važtaraštį ir PVM sąskaitą- faktūrą . Prekių paieška sandėlyje gali būti atliekama ir skenerio pagalba.

 

5.Pirkimų padalinio darbas

 

Pirkimų padalinys gali pirkti medžigas sandėlio papildymui arba klientų užsakymų vykdymui.

Sandėlio papildymui reikalingų medžiagų kiekius programa apskaičiuoja pagal iš  anksto nustatytas minimalias ir maksimalias normas, paskaičiuoja kiek trūkta iki normos kiekvienos medžiagos ir suformuoja užsakymus pirkimui medžiagų iš tiekėjų.

 

Kitas variantas, kada  kuriam nors stambiam kliento užsakymui medžiagų nepkanka, tada užsakymas tiekimui performinamas iš užsakymo medžiagoms , kurį perdavė Gamybos padalinys ,  į vieną ar kelis užsakymus tiekėjams.

Kada suformuoti užsakymai tiekėjams galima ne tik užsakyti medžiagas, bet ir vykdyti kainų apklausą. Tam pradžioje vadybininkas gali išsiųsti kelis paklausimus tiekėjams ,o gavęs jų pasiūlymus, pasirinkti geriausią ir patvirtinti siųstą paklausimą.

 

Pastaba.Atvažiavus užsakytoms medžiagoms, pagal padarytą užsakymą tiekėjams pajamuojamos medžiagos sandėlyje,  o pagal paskyrą gamybai-nurašomos nuo sandėlio.

 

6. Naujų produktų kūrimas.

Naujo produkto kūrimas registruojamas sistemoje kaip projektas. Jam sudaroma sąmatą  ir darbų grafikas.

Užsakomos reikalingos medžiagos, pajamuojamos, vykdoma naujo produkto gamybą.

Kontroliujamas darbų vykdymo grafikas.

Pagamintas naujas produktas aprašomas prekių gaminių kataloge, kur aprašomos jo tiek komercinės savybės, tiek reikalingos medžiagos gamybai, bei gamybinės operacijos. Tiekimas, gamyba ir apskaita vykdomi taip pat kaip ir senų gaminių.

 

7. Produktų  elektroninis marketingas.

Informacija apie parduodamus ir naujai sukurtus produktus siunčiama elektroninio marketingo funkcijos pagalba potencialiems pirkėjams.

 

8. E-komercija

 

Įmonės produkcijos katalogas rodomas interneto svetainėje. Prisiregistravę klientai gali suformuoti užsakymus jiems priskirtomis kainomis, atsipausdinti sąskaitą apmokėjimui, bei ją apmokėti internetu.

Užsakymai patenka į AIVA 9001 Pardavimų dalies užsakymų sąrašą, kur vadybininkai, patikrinę kliento apmokėjimą arba kreditą, gali paerduoti užsakymą vykdymui-sandėliui arba gamybai.

Užsakymų vykdymo stovį klientai gali matyti prisiregistravę svetainėje. Taip pat, gali matyti savo skolas, ankstesnius užsakymus, jiems išrašytas faktūras, kurias jie gali atsisųsti iš svetainės pakartotinai.

 

 

 

 

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  AIVA 9001 - programa
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt