AIVA GAMYBA programa ne tik tinka standartinių serijinių gaminių gamybai, bet ir nestandartinių- pritaikomų klientų poreikiams bei projektinių, gaminių gamybos valdymui.

Nestandartinės gamybos valdymas palyginus su standartinės gamybos valdymu turi eilę ypatumų, kuriuos rasite žemiau lentelėje

Valdymo procesas

Nestandartinių ir projektinių gaminių procesų valdymo problemos

Palyginimas su standartinių gaminių valdymo procesais

Gaminių projektavimas

Gaminių projektavimas vyksta gavus užsakymą arba net dar  prieš jį gaunant, tam kad paskaičiuoti kainą ir paruošti komercinį pasiūlymą.

Dažnai konstruktoriai vienu metu vykdo kelių užsakymų gaminių projektavimą, todėl sunku numatyti, kad gaminys gali būti suprojektuotas. Nėra sprendimų kaip optimaliai suplanuoti konstruktorių darbą kartu su  gamybos procesų planavimu.

Dėl trumpų užsakymų gamybos terminų , kartais tenka suprojektavus dalį užsakymo perduoti jį į gamybą.

Mažai panaudojami duomenis 3 D projektavimo programų gamybos valdymui. Yra sprendimai tik suprojektuotų gaminiui medžiagų ( angliškai BOM ) importo į gamybos valdymo programas.

Suplanuoti gamybai nauji gaminiai projektuojami iš anksto pagal patvirtintą planą.

Pilnai suprojektavus gaminį jis perduodamas gamybai.

Gaminių gamybos technologijos duomenų bazės sukūrimas

Nėra iš anksto tiksliai žinomos, medžiagos, operacijos, sudėtis. AIVA SISTEMA sukūrė tokių gaminių gamybos aprašymo sistema, kai aprašomi galimi gaminio ryšiai su medžiagomis, operacijomis, pusgaminiais, bei jų kiekių ir trukmės paskaičiavimo formulės

Žinomos gaminio gamybai reikalingos žaliavos, jų kiekiais, gaminio komplektacija, gamybos operacijos, jų eiliškumas ir trukmės vienam gaminiui pagaminti. Galima sukurti ir papildyti tokių gaminių duomenų bazę

Komercinių pasiūlymo paruošimas ir užsakymo perdavimas į gamybą

Pasiūlymo paruošimui reikalinga įvesti gaminio ir jo sudėtinių dalių (pusgaminių) išmatavimus, spalvas, sudėtį, gamybines operacijas (pav., grūdinti stiklo gaminį ar ne), paskaičiuoti jų kiekius, savikainas , pusgaminių ir gaminių savikainas bei gaminio kainą.

Projektiniams gaminiams dalį šios informacijos galima gauti iš 3D projektavimo programų, kitas reikalinga paskaičiuoti. Problema operatyvaus paėmimo ir paskaičiavimo. Ne visada ruošiant komercinį pasiūlymą gaminiai projektuojami, nes tai brangu.

Jei užsakymo priėmimo stadijoje neapskaičiuojamos medžiagos ir operacijos, tai turi būti atliekama gamyboje arba kitaip neįmanoma planuoti gamybos ir tiekimo procesų.

AIVA SISTEMA sukūrė sprendimus nestandartinių gaminių charakteristikų įvedimo ir pasirinkimo bei skaičiavimo problemą bei yra pirmieji bandymai panaudoti gautą iš projektavimo programų informaciją. Tačiau dar reikalingi papildomi tyrimai ir sprendimai kaip efektyviausiai galima panaudoti iš labiausiai žinomų 3 D projektavimo programų  įmonės komercijos ir gamybos procesų valdymui.

 

Gamybos terminą tiksliau nustatyti labai sunku dėl nestandartinių gaminių gamybos planavimo sudėtingumo, todėl dažnai jis nustatomas apytikriai, pav., pridedant 1 mėn., nuo užsakymo gavimo datos.

Pasiūlymo paruošimui tereikia tik pasirinkti iš anksto duomenų bazėje aprašytus gaminius ir įrašyti užsakomus kiekius. Pasiūlymo kaina apskaičiuojama dauginant iš anksto nustatyta gaminio kaina iš užsakomo kiekio. Priklausomai nuo kiekio gali būti daromos nuolaidos.

Perdavus užsakymą į gamybą iš duomenų bazės gaunama ir jo gamybai reikalinga informacija -medžiagos, pusgaminiai, operacijos.

 

Gamybos terminas nustatomas pakankamai lengvai, kadangi žinoma iki kada užimti gamybos resursai suplanuotiems užsakymams ir kiek laiko reikia naujam užsakymams pagaminti. Dažniausiai tai įvertinama pagal labiausiai apkrautą gamybos resursą.

Gamybos planavimas

Nestandartiniai-pritaikomi kiekvieno kliento poreikiams, ir  projektinius gaminiai gaminami po vieną arba mažomis porcijomis, dažnai keičiamas jų prioritetas ,kadangi atsiranda skubesni už jau stovinčius eilėje arba pradėtus užsakymus, todėl dažnai kyla poreikis keisti gamybos procesą jo vykdymo metu (įvykiais valdomas procesas)– reikalingas dažnas ir greitas visų resursų bei tiekimo perplanavimas įvertinant daugybę skirtingų įvairių gaminių charakteristikų ir gamybos technologijų.

Kadangi užsakymai įvykdomi greitai, dažnai keičiamos užduotys darbo centrams, todėl atsiranda papildoma problema, kaip operatyviai pateikti užduotį keičiantis planams, bei kaip užregistruoti darbų vykdymo procesą

Žinomi gamybos planavimo optimizacijos metodai pritaikyti standartinių, dideliais kiekiais gaminamų produktų gamybai. Paprastai optimizuojamos reikalingos pagaminti gaminių atsargos.

Suplanuoti gamybos procesus, kadangi pilnai keičiami palyginti retai ir iš anksto žinomi gamybinių operacijų vykdymo laikai nėra labai sudėtinga. Užregistruoti darbų įvykdymą dėl reto užduočių keitimo gan paprasta.

Tiekimo planavimas

Kiekvienam kliento gamybiniam  užsakymui dažnai naudojamos skirtingos medžiagos, todėl negalima sukaupti medžiagų atsargų. Todėl reikalinga operatyviai paskaičiuoti medžiagų poreikį užsakymų įvykdymui ir jas užsakyti,kad medžiagos suspėtų atvykti laiku. Medžiagų atvežimo planuojami terminai priklauso tiek nuo tiekėjų galimybių tiek nuo suplanuotų gamybos terminų, kurie savo ruožtų priklauso nuo to kada bus patiektos jiems reikalingos medžiagos

Kokiu ir kiek  reikės medžiagų gamybos planui įvykdyti žinoma iš anksto, todėl užsakomos medžiagų atsargos. Optimizavimo uždaviniai sprendžia koks turi būti atsargų lygis.

 

 

Gamybos valdymo programinės įrangos pasirinkimas labai priklauso kaip nustatote ką gaminsite ir kokius gaminius gaminsite. Gali būti trys variantai:

       1)      Gaminate pagal pardavimo prognoze  standartinius gaminus „ į sandėlį“  iš kurio vėliau tenkinate klientų užsakymus ( make to forecast )

2)      Gaminate standartinius gaminius „pagal klientų  užsakymus“ ( make to order )

3)      Gaminate nestandartinius gaminius pagal klientų užsakymus ( Engineer To Order ).

Žinoma verslo valdymo programinė įranga (ERP) daugumoje yra pritaikyta pirmiems dviem gamybos atvejams, tuo tarpu trečio tipo gamybai pritaikytų ERP sistemų labai mažai, nes tokios gamybos valdymas yra sudėtingiausias.

Jei įmonė, kuri gamina nestandartinę produkcija pasirinks ERP skirta standartinių gaminių gamybos valdymui, nors ir galės ja naudotis, tačiau tokių atveju programa darbo nesumažins o dar padidins, nes bus reikalinga paruošti rankiniu būdu labai daug duomenų. Todėl, kaip rodo praktika, pabandžiusios dirbti su tokiomis sistemomis įmonės nusivilia ir vėl grįžta prie darbo su Excel. Kadangi bet kokios ERP įdiegimas reikalauja nemažai darbo ir lėšų, todėl, kad šios lėšos nenueitų veltui ir netektų nusivilti labai svarbu suprasti skirtumus tarp sistemų ir pasirinkti sau tinkamą pagal tai kaip ir ką gaminate.

ERP sistemos pritaikytos standartinių gaminių gamybai „į sandėlį“

Šios sistemos skirtos suplanuoti gamybą pagal prognozuojamas gaminių pardavimo apimtis ir valdyti gamybą partijomis. Gaminiai, kuriuos reikia gaminti yra iš anksto suprojektuoti, todėl nereikia sekti kiekvieno užsakymo gamybos išlaidas.

Medžiagos perkamos į atsargas todėl kai reikia gaminti suplanuotus gaminius jos jau yra vietoje. Pagrindiniai gamybos valdymo iššūkiai tokios sistemose yra gamybos kalendorinio plano, detalių maršrutų, staklių apkrovimo planų sudarymas. Tam tikslui ERP sistemos turi turėti priemones sudaryti kalendorius planus kada kokius gaminius gaminti, kaip valdyti detalių gamybos maršrutus bei apskaityti sandėliuose pagamintą produkciją bei sunaudotas medžiagas.

ERP sistemos pritaikytos standartinių gaminių gamybai „pagal užsakymus“

 „Pagal užsakymą“ sistemos yra skirtos įmonėms, kurios nekaupia atsargų, bet pradeda gaminti, tik kai turi užsakymą. 

Užsakomo produkto projektavimas ir gamybos kainos įvertinimas nėra problema, nes ši informacija jau turima gaminio kortelių aprašymuose iš anksto.  Gaminio sudėtis laikas nuo laiko keičiasi, bet tokie pakeitimai neužima daug laiko. Kadangi gaminant pagal užsakymus gaminami tie patys pasikartojantys gaminiai, tada jiems  laikomos medžiagų atsargos. Tokiai gamybai tinka tie patys ERP sprendimai, kaip ir gaminant „ į sandėlį“. Kai kurios ERP turi galimybę priimant užsakymus standartiniams gaminiams pakeisti jiems arba medžiagas arba  net pusgaminius. Tačiau tokių pusgaminių gamybos technologija ir gamybos kaina jau yra žinomi iš anksčiau, todėl tai nesudaro didelių problemų nei užsakant nei gamyboje.

 Geriausios ERP šiems gamybos valdymo metodams yra: Oracle ERP, Netsuite, Microcoft Dynamic 365, SAP Hana,   etc    https://www.selecthub.com/manufacturing-software/ -didelėms ir vidytinėms įmonms, bei NetSuite ,  E2 Shop System ,  Cetec,  Sage 100 and 300 , Epicor ,  Global Shop Solutions, mažoms ir vidutinėms įmonėms         https://www.top10erp.org  

ERP sistemos nestandartinių gaminių gamybai pagal klientų užsakymus

Skirtingai nei dauguma gamybos įmonių, kurios gamina iš anksto suprojektuotus produktus, nestandartinių gaminių gamybos įmonė susiduria su visiškai kitokiais iššūkiais. Ji projektuoja ir gamina savo produktus, kad atitiktų kiekvieno kliento užsakymą, todėl prieš pradedant gamybą reikia daug inžinerijos. Labai sunku koordinuoti pardavimo, inžinerijos, pirkimo ir gamybos darbus, ypač kai atsiranda skubus užsakymai ir tenka keisti gamybos planus.

 

Nestandartine gamyba paprastai tai yra mažos ir vidutinės įmonės. Jų sugebėjimas išspręsti unikalią kliento problemą pritaikytu jam sprendimu yra jų sėkmės šaltinis. Todėl inžinerija yra bendrovės „variklis“ ir yra svarbi gamybos proceso dalis. Kadangi dauguma užsakymų yra unikalūs, tikslūs gamybos kainos įvertinimai yra raktas į pelningumą. Labai svarbu sekti kiekvieno projekto išlaidas. Įprastas kliento užsakymo valdymo procesas vyksta tokia seka: apskaičiuoti gamybos kaina, suprojektuoti gaminius, nupirkti medžiagas, suplanuoti užsakymo gamybą, valdyti gamybą, apskaityti užsakymo faktines medžiagų ir darbų išlaidas, išduoti užsakymą klientui. Kadangi vienų metu vykdoma daugybė užsakymų juos neįmanoma rankinėmis priemonėmis efektyviai valdyti, o ERP sistemos sukurtos standartinių gaminių gamybos „į sandėlį“ ir „pagal užsakymus“  neturi nestandartinei gamybai valdyti reikalingo funkcionalumo. Todėl tokios įmonės valdymo proceso automatizavimui naudoja Excel programas, kurios labai mažai tepadeda suvaldyti procesus.

 

Šiuo metu rinkoje labai mažai nestandartinei gamybai skirtų ERP sistemų. Geriausiomis tarp jų išrinktos Total ETO ERP ( https://totaleto.com/solution/ ),. Jobscoper ERP. https://www.jobscope.com/manufacturing-software/modules.htm , SYSPRO ERP, Apten Encompix ERP, ant others

Taip pat yra sprecializuotų sprendimų tam tikroms nestandartinei gamybai reikalingos funkcijoms automatizuoti, kaip Configure One- užsakymų nestandartinių gaminių konfiguratorius; Waterloo ERP (https://www.waterloo-software.com/advanced-planning-and-scheduling-for-engineer-to-order-businesses/ ) – gamybos proceso kalendorinio planavimo programinė įranga. Šios ir kitos panašios sistemos integruojamos į standartinės produkcijos  valdymui skirtas ERP padeda jas panaudoti ir nestandartinės produkcijos valdymui.

Tarp sistemų skirtų projektinei ir nestandartinei gamybai geriausiai vertinama Total ERP. https://www.predictiveanalyticstoday.com/top-erp-software-engineer-to-order/

Total ERP naujų gaminių gamybos kainos apskaičiavimui naudojama anksčiau gamintų gaminių panašių sprendimų paieškos sprendimas. Galima lengvai papildyti užsakytų gaminių medžiagas, o iš klientų užsakymų tiesiogiai suformuoti užsakymus tiekimui. Taip nesunkiai galima vykdyti medžiagų apskaita gamyboje, kurios rezultatai perduodami į kuria nors plačiai paplitusią finansinės apskaitos programą (Sage, QuickBooks ir pan.). Šios sistemos trūkumas kad ji neturi gamybos proceso kalendorinio planavimo sistemos.

Jobscope ERP sistema leidžia registruoti naujus klientų užsakymus, tiek naudojant jau turimas gaminio korteles (BOM) , tiek jas papildyti naujomis pozicijomis. Sistemoje yra ir gamybos kalendorinio planavimo modulis. Kaip trūkumą pažymėsime mažai  išvystyta užsakomų gaminių konfigūravimo sistemą, bei nepilnai automatizuota kalendorinio planavimo sistemą, planavimas vykdomas ne pagal operacijas.

Apten Encompix ERP duomenis ima iš CAD programų. Sistema orientuota labai sudėtingų gaminių projektinę gamybą ir diegimą pas klientus. Projektų grafikų sudarymui naudoja Microsoft project programinę įrangą

Waterloo  realizuota  klientų užsakymų gamybos kalendorinio planavimo sistema. Šios sistemos privalumas, kad planavimui naudojamos gamybos operacijos. Ši sistema integruota į Plex ERP.

Configure ONE yra programinė įranga užsakomų projektinių gaminių konfigūravimui ir vizualizacija. Jos pagalba galima sudaryti daugialygius produktų gamybos modelius („multi-level BOM“) . Programinė įranga skirta darbui su įvairiomis EREP

 

Kaip rodo žinomų ERP  pritaikytų nestandartinei gamybai analizė šios sistemos turi trūkumų. Jų darbui reikalingos integracijos su kitomis apskaitos ar planavimo sistemomis.

Jei palyginti AIVA 9001 programinę įrangą su šiomis ir kitomis nestandartinei gamybai skirtomis ERP, tai ji daug labiau pritaikyta spręsti nestandartinės gamybos valdymo problemas ir turi labiau išvystą tam tikslui funkcionalumą

 

 AIVA 9001 funkcionalumo nestandartinės gamybos valdymui ir palyginimas su kitomis ERP sistemomis

Sritis

AIVA esamas funkcionalumas

Kitos ERP ar turi

Nestandartinių gaminių užsakymo galimybės

Klientų paklausimų registracija ir veiksmų su paklausimais planavimas bei atlikimo registracija

Taip

Užsakomų gaminių pasirinkimas ir užsakymo kainos paskaičiavimas

taip

Gaminio komplektacijos keitimas užsakymo metu

taip

Gaminių specifikacijų  importas iš CAD sistemų

taip

Gamybos operacijų reikalingų gaminio gamybai automatinis sukūrimas importuojant specifikacijas is CAD ir operacijų trukmės paskaičiavimas

ne

Anksčiau negaminto gaminio sukomplektavimas medžiagomis, pusgaminiais ir gamybos operacijomis užsakymo metu ir gamybos kainos paskaičiavimas

ne

Gaminio išmatavimų  įvedimas  ir automatinis gaminius sudarančių pusgaminių išmatavimų bei gamybos kainos perskaičiavimas

ne

Konstravimo darbų kainos įvertinimas gaminio gamybos savikainoje

 

Komercinių pasiūlymų, sąskaitų išankstiniam mokėjimui, sutarčių automatinis suformavimas. Užsakymų perdavimas į gamybos planą

Taip

Naujai užsakomų nestandartinių  gaminių gamybos termino suplanavimas įvertinant kitus esamus klientų užsakymus gamybai

Ne

Atlyginimų vadybininkams paskaičiavimas nuo asmeninių pardavimų pelno

taip

Darbo su klientais ir užsakymų pajamų ir pelno atskaitos

taip

Klientų užsakytų nestandartinių gaminių Konstravimo darbų valdymas

Konstravimo darbų plano sudarymas iš klientų užsakymų gamybai

ne

Konstravimo darbų kalendorinio plano automatinis sudarymas pagal projektus ir pagal konstruktorius kartu su klientų užsakymų gamybos planu

ne

Konstravimo darbų pradžios ir pabaigos registracija

ne

Konstruktorių atlyginimo paskaičiavimas nuo atliktų darbų

 

Gamybos planų sudarymas

Planų sudarymas iš klientų užsakymų ir prognozuojant gaminių paklausą „į sandėlį“

taip

Gamybos planų kelių lygių pusgaminiams automatinis sudarymas

taip

Užsakyti bendro kiekio gaminių išskaidymas gamybos plane po kelis ar po vieną gaminį

ne

Vidinio užsakymo gamybai pasikartojantiems įvairiose klientų užsakymuose standartiniams pusgaminiams sukūrimas

taip

Vidinio užsakymo gamybai pasikortuojantiems įvairiose užsakymuose nestandartiniams pusgaminiams, turintiems tas pačias charakteristikų reikšmes, sukūrimas

ne

Gamybos proceso planavimas

Kiekvieno kliento užsakymo gamybos kalendorinio plano automatinis suplanavimas ir perplanavimas atsiradus naujam užsakymui arba įvykdžius gamybos operacijas

ne

Kiekvieno darbo centro pagal klientų užsakymus gamybos operacijų automatinis planų sudarymas ir perplanavimas

ne

Darbo centrų dienos darbo laiko automatinis planavimas priklausomai turimų užsakymų gamybai

ne

Medžiagų tiekimo valdymas

Trūkstamų medžiagų paskaičiavimas klientų užsakymų vykdymui realiu laikų suplanuotam gamybos terminui

Ne

Medžiagų užsakymo paskaičiavimas pagal panaudojimo statistiką

taip

Medžiagų tiekėjų kainų apklausa Internetu aukciono principu

ne

Medžiagų užsakymas iš tiekėjų

taip

Vežėjų užsakymas iš užsakymų tiekėjams

 

Medžiagų gavimo pagal užsakymą tiekėjui  patvirtinimo metu automatinis pajamavimas ir lipdukų su barkodais spausdinimas

taip

Gamybos užsakymų vykdymo valdymas ir apskaita

Medžiagų ir pusgaminių perdavimo iš sandėlio į gamybą automatinių planų sukūrimas

ne

Medžiagų ir pusgaminių automatinis surinkimas iš sandėlio ir perdavimas į gamybą

taip

Medžiagų ir pusgaminių surinkimo tikrinimas skeneriais ir kaupikliais skeneriais

taip

Kalendoriniame gamybos plane suplanuotų gamybos užduočių automatinis paskirstymas darbuotojams ir pateikimas vykdymui

ne

Operacijos pradžios ir pabaigos datų ir laiko registracija darbininkui patvirtinus per gamybos terminalo  liečiamą ekraną kad jis pradėjo vykdyti užsakymą ir pabaigė vykdyti

taip

Automatinis ruošinių pajamavimas ir medžiagų nurašymas po kiekvienos atliktos operacijos ir sandėlio likučių apskaita

ne

Automatinis pagamintų pusgaminių pajamavimas ir medžiagų nurašymas atlikus paskutinę gamybos operaciją

ne

Automatinis klientų užsakytų gaminių pajamavimas darbininkams užregistravus paskutinės operacijos atlikimą ir pusgaminių nurašymas

ne

Klientų užsakymų gamybos faktinės savikainos ataskaita

ne

Atlyginimų darbininkams apskaičiavimas nuo faktiškai atliktų darbų

taip

Neatitikčių apskaita gamyboje

taip

Gamybos ataskaitos

taip

Pagamintos produkcijos montavimo pas užsakovus valdymas

Montavimo darbų plano sudarymas iš klientų užsakymų

ne

Vykdytojų priskyrimas ir kalendorinio valandinio darbų plano suderinto su klientais sudarymas

ne

Suplanuotų užduočių perdavimas vykdymui į mobilaus telefono aplikaciją

ne

Užduočių pradžios ir pabaigos patvirtinimas per mobilią aplikaciją bei atlikto darbo fotografavimas telefonu

ne

Atliktų darbų ataskaitą su užsakymo atlikimo faktinę pradžios ir pabaigos data, bei fotografijomis

ne

Atlyginimo paskaičiavimas nuo atliktų darbų įkainių

ne

Pagamintos produkcijos išdavimas

Sąskaitos faktūros ar važtaraščio automatinis suformavimas iš vieno ar kelių kliento užsakymų ir gaminių automatins nurašymas

taip

Sąskaitos- faktūros suformavimas iš vieno ar kelių prekių išvežimo važtaraščių

taip

CMR automatinis suformavimas

taip

Užsakymo vežėjui automatinis suformavimas iš klientų užsakymo

taip

Pardavimų apimties ir pelno ataskaitos

taip

Darbo laiko apskaita

Darbo laiko registracija RFID kortelėms

ne

Darbuotojų atvykimo į darbą ir išvykimo darbo laiko registras

ne

Automatinis darbo laiko tabelio sudarymas iš praėjimo registracijos duomenų

ne

Automatinis nedarbingumo pažymėjimas tabelyje, komandiruočių ir atostogų atžymėjimas

ne

Atlyginimų apskaičiavimas priklausomai nuo išdirbto darbo laiko ir darbuotojo kvalifikacijos

ne

Buhalterinė finansinė apskaita arba integracija su kitomis finansinės buhalterinės apskaitos programomis

Bendrojo žurnalo ir didžiosios knygos, , balanso, pelno nuostolių ataskaitos iš buhalterinių  dokumentų duomenų suformuotų gamyboje, tiekime ir komercijoje

Taip

Mokėjimai tiekėjams, klientų mokėjimų importas, sudengimai

Taip

Kasos ir banko apskaita

Taip

Priminimai skolininkams elektroniniu paštu apie neapmokėtas sąskaita

Taip

Turto apskaita

 Taip

Elektroninės komercijos sistema

Interneto svetainės katalogo suformavimas iš programos duomenų bazės

ne

Nestandartinių gaminių užsakymo sistema, su galimybę įvesti gaminių išmatavimus, pasirinkti medžiagas ir komplektacija , paskaičiuoti užsakymo kainą

ne

Užsakymų apmokėjimas internetu

Taip

Užsakymų perdavimas į gamybos planą

ne

Gamybos užsakymų vykdymo ataskaita

ne

Pagamintos produkcijos neatitikčių registracija ir vykdymo ataskaita

ne

Standartinės produkcijos ir paslaugų Elektroninio marketingo sistema

Standartinių gaminių kainininkų , naujienų, pardavimo akcijų naujienlaiškių suformavimas ir siuntimas pasirinktiems klientams

ne

Paklausimo arba užsakymo registravimo funkcijos iš gauto naujienlaiškio

Ne

Naujienlaiškių atsisakymo galimybė

Taip

Naujienlaiškių siuntimo ataskaitos

Taip

Adresų spausdinimas ant vokų pasirinktų  klientų grupėms

Ne

 

 

 

 

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt