AIVA GAMYBA sistemos diegimas įmonėje tai projektas, kurį vykdo pati įmonė, padedama programinės įrangos tiekėjo. Šio projekto sėkmingas įvykdymas priklauso nuo aukščiausios įmonės vadovybės dėmesio ir dalyvavimo, pagrindinių įmonės darbuotojų įsitraukimo, diegimo darbų planavimo, kontrolės bei įvertinimo.

7 pagrindiniai sistemos diegimo etapai:

1)      Projekto diegimo komandos sudarymas. Tikslų ir uždavinių iškėlimas kiekvienam komandos nariui. Apmokėjimo už viršvalandžius  ir skatinimo sistemos už pasiektus laiku rezultatus projekto komandai nustatymas

2)      Projekto diegimo plano sudarymas su tikslais, uždaviniais, vykdytojais, terminais bei planuojamais rezultatais

3)      Kompiuterinės technikos paruošimas: serverio, jei duomenų bazė laikoma įmonės serveryje, kompiuterių gamyboje pastatymas, skenerių, lipdukų spausdintuvų įsigijimas

4)      Duomenų bazės serveryje atidarymas, programinės įrangos kompiuteriams ir kaupikliams skeneriams, išmaniems telefonams paruošimas, ir perdavimas Užsakovui

5)      Duomenų bazės paruošimas: darbuotojų, klientų, tiekėjų, medžiagų, staklių, operacijų, gaminių

6)      Vartotojų apmokymas ir praktinis darbas su programa. Darbuotojų funkcijų perskirstymas automatizavus valdymo funkcijas

7)      Projekto diegimo rezultatų atitikimo iškeltiems tikslams įvertinimas, tolimesnio sistemos vystymo plano sudarymas

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt